Bolygó Szakcsoport -- Magyar Csillagászati Egyesület


Észleljük a Vénuszt!
Trt, 2007. márc. 02.

A következő hónapok során a Vénusz az esti égbolt legfeltűnőbb égitestje lesz a maga -4 mg-ós fényességével. Látszó átmérője növekedni, ezzel egyidőben fázisa csökkenni fog, egészen a július végéig, augusztus elejéig tartó láthatósági időszakának végéig. Dichotómiája június első hetében lesz, legnagyobb keleti kitérése (45°) június 9-én, legnagyobb fényességét (-4,5 mg) július 12-én éri el. Az adatok egységessége, homogenitása érdekében törekedjünk arra, hogy lehetőleg ugyanazt a műszert, nagyítást, szűrőt használjuk az észleléssorozat végéig.