Bolygó Szakcsoport -- Magyar Csillagászati Egyesület
Néhány szóban az észlelőlapokról
Hollósy Tibor
2003. január 1.
Frissítve: 2007. március 20.
Az új észlelőlapok pdf formátumban kerültek fel honlapunkra. Nyomtatásnál ügyeljünk arra, hogy 100%-os méretarányban történjen. (Shrink oversized pages to paper size kapcsoló legyen kikapcsolt állapotban)
A Szaturnusznál a változó értékek a különböző gyűrűállásokra vonatkoznak, mindegyiknek külön észlelőlapot szerkesztettünk. Az előre berajzolt gyűrű nagyban megkönnyíti a megfigyelőmunkát. Figyelem! Csak az A és B gyűrű került ábrázolásra. A belső, fehéren hagyott részek a C gyűrű ábrázolására szolgálnak. Aki ezt nem látja, annak ezt a területet fekete színnel kell kitöltenie. A jelenleg rendelkezésre álló négy formanyomtatvány a gyűrű közeljövőben elkövetkezendő rálátási szögének értékeire lett előkészítve. Természetesen a jövőben a lapok tovább frissülnek majd.
A mostani aktuális érték: -8° (déli rálátás)
Az új észlelőlapok kitöltése
A színvonalasabb feldolgozások összeállítása valamint az észlelések pontosabb elvégzése, és azok szakszerűbb archiválása érdekében új észlelőlapok kerültek bevezetésre. A megváltozott és kibővült adattartalmú formanyomtatványok vélhetően az észlelők munkáját is megkönnyítik majd. Külön érdekesség, hogy mostantól újra önálló észlelőlapot kap a Merkúr, a Vénusz, és a Mars. A Szaturnusz esetében segítség gyanánt a gyűrű aktuális dőlésszögének megfelelő, részletek nélküli, de arányos ívét is felrajzoltuk. Habár a külső bolygók továbbra is egy lapon szerepelnek, annak formája is átalakult. Minden észlelőlapon megtalálhatjuk a korábbról már részint megszokott, de kibővített rovatokat, melyek kitöltését olvashatóan és értelemszerűen kell elvégezni.
* Észlelő (név)
* Lakcím (irányítószám, település, utca, házszám feltűntetésével)
* E-mail cím
* Észlelés helye
* Dátum (év, hónap, nap UT-ben történő megadásával) Éjszaka figyeljünk a dátumváltásra!
* Időpont (UT-ben, tól - ig óra perc pontossággal, órák 0-24 ig)
* Légkör nyugodtság (0-10 A.L.P.O. skála szerint, ahol 10 a legjobb), átlátszóság (0-5 A.L.P.O. skála szerint, ahol 5 a legjobb)
* Távcsőtípus (annak fajtája, és gyártója)
* Átmérő / Fókusz (mm-ben megadva)
* Okulártípus (annak fajtája és gyártója)
* Fókusz (mm-ben)
* Nagyítás
* Színszűrő (színe, esetleges kódszáma, gyártója)
* Szöveges leírás (a bolygó látványának, valamint az érdekesebb és jellemzőbb alakzatainak szöveges leírása) A látottakat szövegesen is írjuk le. Egy jól megírt jelentés bővebb információkkal szolgálhat észlelésünk tárgyáról. Írjuk le a jellemzőbb részleteket. Foglalkozzunk alakjukkal, intenzításukkal, esetlegesen a megfigyelt színekkel. Itt ejthetünk szót részletesebben a megfigyelésünk légköri viszonyairól, egyéb tényezőkről, észlelésünk helyéről, az alkalmazott eszközökről, vagy bármi más, az észleléssel kapcsolatos fontos dologról. Mindezt tegyük tömören és érthetően.

Az észlelőlapok további - bolygónként más-más - speciális adatokat is tartalmaznak, melyek többsége a feldolgozásokat segíti. Ezeket a vastagon szedett részeket a rovatvezető tölti ki. Mindenkit arra kérek, hogy az ilyen módon jelölt rovatokat hagyja üresen! Ezek az alábbiak:
* Sorszám (minden észlelőlapon)
* Láthatóság (Merkúr és Vénusz)
* Kitérés (Merkúr és Vénusz)
* E (o) (Mars, Jupiter, Szaturnusz és Külső bolygók)
* O (") (minden észlelőlapon)
* CM I-III (o) (minden észlelőlapon)
* Fázis - számított, észlelt, különbség (%) (Merkúr, Vénusz, Mars). Ezek értékékeinek meghatározása a végleges rajz alapján a kiértékelésnél történik. Ezért minden esetben törekedjünk a terminátor vonalának lehető legpontosabb megrajzolására.
* B (o) (Mars, Szaturnusz)
* P (o) (Mars)
Már első ránézésre látható, hogy a bolygókorongok mérete megváltozott. Erre a feldolgozások és az észlelők munkájának megkönnyítése, valamint a különböző bolygókorongok között mutatkozó aránytalanságok megszüntetése végett került sor. A sok esetben kisebb korongméretekre könnyebb pontosan rajzolni, melynek velejárójaként a feldolgozások is korrektebbül elvégezhetőek. Az átmérők a különböző bolygók kilométerben mért átmérőihez lettek arányosan igazítva.
Bolygó Átmérő
kilométerben
Korong mérete centiméterben **Kicsinyítés
Merkúr 4878 2,44 (4878/1000)/2
Vénusz 12104 4,04 (12104/1000)/3
Mars 6790 3,4 (6790/1000)/2
Jupiter *134048 - 142985
(15:16)
4,47 - 4,77 (134048/10000)/3
(142985/10000)/3
Szaturnusz *108700 - 120660
(10:11)
3,62 - 4,02 (108700/10000)/3
(120660/10000)/3
***Uránusz Neptunusz 51118; 50538
(50828)
2,5 (50828/10000)/2
Megjegyzések:
*A Jupiternél és a Szaturnusznál természetesen továbbra is figyelembe vettük azok lapultságának mértékét. Ennek megfelelően a feltüntetett arányok a korongok méreteinél is megmutatkoznak.
**A kicsinyítés oszlopban megadtuk, hogyan kerültek kialakításra a mostani centiméterben mért korongméretek. Ennek birtokában a rajzokon szereplő részletek mérete kilométerben kiszámítható.
***Az Uránusz és a Neptunusz esetében csekély különbség mutatkozik a két bolygó látszó átmérőjében. Így azoknál egy korongméret kialakítására került sor, a két bolygó mérete között félúton. Itt a nehezen megfigyelhető lapultságot nem vettük figyelembe.
Az észlelőlapok beküldése
Kérjük észlelőinket, hogy a minél eredményesebb feldolgozás, valamint a Meteorban történő időbeni megjelenés érdekében a megfigyeléseket minden hónap 6-ig, havi összesítésben küldjék el a rovatvezető címére. A vizuális észlelésekről kitöltött formanyomtatványokat maximum félbehajtva, C5 méretű borítékban kérjük feladni.
A CCD technikát alkalmazók a részükre készített formanyomtatványt e-mail formájában is elküldhetik, hasonlóan az elkészült képekhez.
Mind a vizuális, mind a CCD-s észleléseknél törekedjünk az észlelőlapok rovatainak egyértelmű és pontos, jól olvasható kitöltésére.