Bolygó Szakcsoport -- Magyar Csillagászati Egyesület
A Szakcsoport megfigyelési programja
.
Frissítve: 2007. március 20.
Az alábbiakban részletesen ismertetjük észlelési programjainkat. Célirányos tevékenységről lévén szó, saját lehetőségeihez mérten mindenkinek érdemes ezekhez igazítania a megfigyeléseit. Ennek megfelelően kerültek kialakításra az új észlelőlapok is.
Merkúr
* Fázisbecslés - dichotómia időpontjának meghatározása.
* Terminátor-rendellenességek megfigyelése.
* Felszíni alakzatok intenzitás- és színbecslése.
Vénusz
* Fázisbecslés - dichotómia időpontjának meghatározása.
* Terminátor-rendellenességek megfigyelése.
* Sötét és világos területek megjelenésének figyelemmel kísérése és intenzitásbecslése.
* Pólussapkák - szarvak megfigyelése.
* Hamuszürke fény jelentkezésének tanulmányozása.
Mars
* Felszíni alakzatok intenzitásának és színének becslése, változásuk figyelemmel kísérése.
* Az északi és déli pólussapka méret- és alakváltozásainak megfigyelése.
* A marsi légkör átlátszóságának becslése.
* Légköri jelenségek - porviharok, felhők, ködös területek, pára és dér megfigyelése.
Jupiter
* Sávok és zónák alak- valamint szélességváltozásainak megfigyelése, intenzitásuk és színük becslése.
* A sávok és zónák részleteinek, és azok változásainak megfigyelése, CM mérések végzése.
* A GRS folyamatos CM-átmeneteinek mérése, intenzitás-, szín-, alak- és méretváltozásainak megfigyelése.
* A négy Galilei-féle hold színének becslése, esetlegesen látott felszíni alakzatainak rögzítése.
Szaturnusz
* Sávok és zónák alak- és szélességváltozásainak megfigyelése, intenzitásuk és színük becslése.
* A sávok és zónák részleteinek és azok változásainak figyelemmel kísérése, CM-mérések végzése.
* Az EZ-ben jelentkező nagy méretű fehér oválok megfigyelése és CM-mérése.
* A gyűrűrendszer osztásainak megfigyelése, azok intenzitásának és színeinek becslése.
* A gyűrűátfordulás alkalmával a gyűrű vastagságának becslése.
* Árnyékjelenségek megfigyelése, rendellenes árnyékok figyelemmel kísérése.
* A gyűrűn időszakosan jelentkező fehér foltok (TWS), küllők megfigyelése.
* Holdjainak pozíciós megfigyelése.
Uránusz
* A bolygókorong általános színbecslése.
* Peremsötétedés és az esetlegesen látható további részletek megfigyelése, intenzitás- és színbecslése.
* A bolygó fényességének becslése, ill. CCD-felvételek alapján történő kimérése.
* Holdjainak megfigyelése.
Neptunusz
* A bolygókorong általános színbecslése.
* Peremsötétedés megfigyelése.
* Fényességének becslése.
* Egyetlen, amatőr távcsővel is megfigyelhető holdjának nyomon követése.
Plútó
* Mozgásának figyelemmel kísérése.
* Fényességének becslése, ill. CCD-felvételek alapján történő kimérése.
Törpebolygóvá minősítése miatt 2006 nyarától kikerült a Szakcsoport megfigyelési programjából.
Egyéb program
* A bolygók, ill. a Szaturnusz-gyűrű csillagfedéseinek megfigyelése.